Robbert Dijkgraaf

Titels Prof. dr.
Voorletters R.H.
Hoofdfunctie Directeur IAS Princeton/ Hoogleraar UvA
Vakgebieden Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Mathematische fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Covoorzitter van InterAcademy Council (IAC)
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Institute for Advanced Study
Einstein Drive
NJ 08540 Princeton
Verenigde Staten
tel.  +1 609 734 8202
rdijkgraaf@ias.edu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties