Jan Willem Klop

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Theoretische informatica
  Computersystemen, architecturen, netwerken
  Logica, verzamelingen- en getallenleer
  Informatica
Leeropdracht Toegepaste logica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Exacte Wetenschappen
De Boelelaan 1083
1081 HV Amsterdam
JWKlop1945@kpnmail.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties