Jan Willem Klop

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Computersystemen, architecturen, netwerken
  Theoretische informatica
  Informatica
  Logica, verzamelingen- en getallenleer
Leeropdracht Toegepaste logica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Vicevoorzitter van Arend Heyting Stichting
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Exacte Wetenschappen
De Boelelaan 1083
1081 HV Amsterdam
unknown@knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties