Remieg Aerts

Titels Prof. dr.
Voorletters R.A.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Politicologie
  Politicologie
  Moderne en contemporaine geschiedenis
Leeropdracht Nederlandse geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Afdeling Geschiedenis, Europese Studies en Religiestudies
Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam
tel.  020 525 4307
r.aerts@let.ru.nl
Onderzoek/publicaties

Remieg Aerts houdt zich in zijn onderwijs en onderzoek bezig met Nederlandse en algemene geschiedenis sinds 1750, in het bijzonder van de negentiende eeuw. Daarbinnen heeft hij vooral bijgedragen aan de studie van politieke en parlementaire cultuur, burgerschap en burgerlijkheid, democratie en grondwet, begripsgeschiedenis, cultuurkritiek, persgeschiedenis en stadsgeschiedenis. Zijn belangstelling gaat uit naar vormen van politiek gezag en de sociaal-culturele inbedding van de politiek.