Remieg Aerts

Titels Prof. dr.
Voorletters R.A.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Politicologie
  Moderne en contemporaine geschiedenis
  Politicologie
Leeropdracht Politieke geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
Erasmusgebouw, Kamer 1018
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  024 361 2209
r.aerts@let.ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Remieg Aerts houdt zich in zijn onderwijs en onderzoek bezig met Nederlandse en algemene geschiedenis sinds 1750, in het bijzonder van de negentiende eeuw. Daarbinnen heeft hij vooral bijgedragen aan de studie van politieke en parlementaire cultuur, burgerschap en burgerlijkheid, democratie en grondwet, begripsgeschiedenis, cultuurkritiek, persgeschiedenis en stadsgeschiedenis. Zijn belangstelling gaat uit naar vormen van politiek gezag en de sociaal-culturele inbedding van de politiek.