Mark van Loosdrecht

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters M.C.M
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Biotechnologie
  Microbiologie
  Afvalwaterinzameling en afvalwaterzuivering
  Milieustudies
Leeropdracht Milieubiotechnologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Lid van Beoordelingscommissie KNAW Fonds Ecologie
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Postbus 5046
2600 GA Delft
tel.  015 278 1618
m.c.m.vanloosdrecht@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties