Wiep van Bunge

Titels Prof. jhr. dr.
Voorletters L.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Wijsbegeerte
  Geschiedenis
  Kunst- en cultuurwetenschappen
Leeropdracht Geschiedenis van de filosofie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Voorzitter van Wetenschapscommissie Huygens Instituut-KNAW
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Selectiecommissie De Jonge Akademie
Verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Wijsbegeerte
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.  010 408 8995
vanbunge@fwb.eur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Wiep van Bunge, Erasmus Universiteit Rotterdam, is gespecialiseerd in de vroegmoderne wijsbegeerte en de intellectuele geschiedenis van de zeventiende eeuw. Zijn onderzoek leverde een nieuwe kijk op het werk van Spinoza en diens latere geestverwanten. Van Bunge besteedde daarbij veel aandacht aan de context van het werk - de politieke en religieuze ontwikkelingen binnen de Republiek - en de invloed van hun geschriften op de vroege Verlichting.