Martin Stokhof

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Wijsbegeerte
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Taalfilosofie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Voorzitter van Chinacommissie
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Afdeling Wijsbegeerte, Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Turfmarkt 141-147
1012 GC Amsterdam
tel.  020 525 4540
m.j.b.stokhof@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties