Detlef Lohse

Titels Prof. dr.
Voorletters D.
Hoofdfunctie Hoogleraar UT
Vakgebieden Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
  Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Physics of Fluids
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Jury Lorentz Medialle
Verbonden aan Universiteit Twente
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 8076
d.lohse@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties