Ernst Hirsch Ballin

Titels Prof. dr.
Voorletters E.M.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TiU en UvA
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Nederlands en Europees constitutioneel recht/rechten van de mens
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Tilburg University, Tilburg Law School
Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.  013 466 2296/3674
Onderzoek/publicaties