Ernst Hirsch Ballin

Titels Prof. dr.
Voorletters E.M.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TiU en UvA
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Nederlands en Europees constitutioneel recht/rechten van de mens
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Voorzitter van Jury Hendrik Muller Prijs
Verbonden aan Tilburg University, Tilburg Law School
Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.  013 466 2296/3674
Onderzoek/publicaties