Aad Quak

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Bijzonder hoogleraar UL
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Baltische en Slavische taal- en letterkunde
Leeropdracht Oudgermaanse taal- en letterkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Onderzoek/publicaties