Arend Quak

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Bijzonder hoogleraar UL
Vakgebieden Baltische en Slavische taal- en letterkunde
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Oudgermaanse talen en literaturen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Leerstoelgroep Scandinavische taal- en letterkunde
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
tel.  020-5253898
Onderzoek/publicaties