Ellen van Wolde

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Bronteksten Jodendom en Christendom
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  024 361 6053
e.vanwolde@ftr.ru.nl
Onderzoek/publicaties