René Kahn

Titels Prof. dr.
Voorletters R.S.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU / Medisch Manager Hersencentrum
Vakgebieden Psychiatrie, medische psychologie
Leeropdracht Klinische en biologische psychiatrie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Voorzitter van Sectie Geneeskunde
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Lid van Raad van Toezicht Hubrecht Instituut
Lid van Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)
Verbonden aan Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afdeling Psychiatrie, A01.126
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
tel.  088 755 6025
r.kahn@umcutrecht.nl
Onderzoek/publicaties