Marcel Levi

Titels Prof. dr.
Voorletters M.M.
Hoofdfunctie Voorzitter Raad van Bestuur NWO
Vakgebieden Bloed- en lymfeziekten
  Inwendige geneeskunde
  Geneeskunde
Leeropdracht Geneeskunde
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde
Verbonden aan NWO Raad van Bestuur voorzitter
Postbus 93138
2509 AC Den Haag
tel.  070 3440 723
m.levi@nwo.nl
Onderzoek/publicaties