Richard Ridderinkhof

Titels Prof. dr.
Voorletters K.R.
Hoofdfunctie Hoofd Afdeling Ontwikkelingspsychologie UvA
Vakgebieden Psychologie
Leeropdracht Neurocognitieve Ontwikkeling en Veroudering
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Jury van de C.L. de Carvalho - Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap
Lid van Selectiecommissie De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Afdeling Psychologie kamernr 1.19
Postbus 15916
1001 NK Amsterdam
tel.  020 525 6119
k.r.ridderinkhof@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Richard Ridderinkhof (1964) heeft op het gebied van neurocognitieve ontwikkeling baanbrekend werk verricht. Ridderinkhof doet onder meer onderzoek naar welke hersengebieden actief zijn bij ‘actiecontrole’: doelgericht stoppen en selecteren van gedrag. Zijn onderzoek naar ‘cognitieve controle’, het vermogen om flexibel te handelen al naar gelang de eisen van de omgeving, is een klassieker geworden in het veld.