Henk te Velde

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Moderne en contemporaine geschiedenis
Leeropdracht Nederlandse Geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury KNAW Early Career Awards Domein GW
Verbonden aan Universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenwschappen
Instituut voor Geschiedenis
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
tel.  071 527 2697
h.te.velde@hum.leidenuniv.nl
Onderzoek/publicaties

Henk te Velde beschrijft politiek als cultureel verschijnsel. Hij maakte naam met zijn onderzoek naar de geschiedenis van nationalisme en leiderschap in Nederland. Hij liet zien dat Nederlandse liberalen rond 1900 de natiestaat omarmden als reactie op groeiende politieke pluriformiteit en vervolgens hoe iedere tijd de politieke leider kreeg die zij verdiende. Later publiceerde Te Velde over de geschiedenis van politiek en monarchie in Nederland sinds 1815. De laatste jaren introduceerde Te Velde nieuwe concepten die zich niet beperken tot Nederland, zoals ‘political transfer’, politieke traditie, leiderschapsstijlen en het belang van retorische en theatrale aspecten van het politieke bedrijf, ook in Groot-Brittannië en Frankrijk. Zijn ideeën en methoden vinden weerklank onder historici in binnen- en buitenland.