Marcel Dicke

Titels Prof. dr.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Plantkunde
  Biochemie
  Biotechnologie
  Ecologie
  Landbouw en tuinbouw
Leeropdracht Entomologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Voorzitter van Sectie Biologie
Lid van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen Universiteit
Laboratory of Entomology
Postbus 16
6700 AA Wageningen
tel.  0317 484 311
marcel.dicke@wur.nl
Onderzoek/publicaties