Marcel Dicke

Titels Prof. dr.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Biochemie
  Biotechnologie
  Plantkunde
  Landbouw en tuinbouw
  Ecologie
Leeropdracht Entomologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Biologie
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Voorzitter van Sectie Biologie
Lid van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen
Verbonden aan Wageningen Universiteit
Laboratory of Entomology
Postbus 16
6700 AA Wageningen
tel.  0317 484 311
marcel.dicke@wur.nl
Onderzoek/publicaties