Marc Groenhuijsen

Titels Prof. dr. mr.
Voorletters M.S.
Hoofdfunctie Hoogleraar TiU / raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
Vakgebieden Straf (proces) recht en criminologie
  Rechtswetenschappen
Leeropdracht Straf(proces)recht en victimologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Tilburg University
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.  013 466 2254
m.s.groenhuijsen@tilburguniversity.edu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Marc Groenhuijsen is jurist en hoogleraar straf- en procesrecht, en tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem. Zijn expertise ligt op het terrein van slachtofferrechten, herstelrecht en mediation.