Marc Groenhuijsen

Titels Prof. dr. mr.
Voorletters M.S.
Hoofdfunctie Hoogleraar TiU / raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
Vakgebieden Rechtswetenschappen
  Straf (proces) recht en criminologie
Leeropdracht Straf(proces)recht en victimologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Bestuurslid van KNAW
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.  013 466 2254
m.s.groenhuijsen@tilburguniversity.edu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties