Marcel Visser

Titels Prof. dr.
Voorletters M.E.
Hoofdfunctie Hoofd afd. Dierecologie NIOO-KNAW / Buitengewoon hoogleraar RUG & WUR
Vakgebieden Genetica
  Ecologie
  Diergedrag, dierpsychologie
Leeropdracht Seizoenstiming van gedrag / Ecological genetics
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Nederlands Instituut voor Ecologie
Afdeling Dierecologie
Postbus 50
6700 AB Wageningen
tel.  0317 473 439
m.visser@nioo.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Marcel Visser is afdelingshoofd dierecologie aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar ecologische genetica aan Wageningen University & Research en buitengewoon hoogleraar seizoenstiming van gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Marcel Visser was een van de eerste wetenschappers die aantoonde hoe klimaatverandering de voedselketen van planten en dieren verstoort. Hij zag onder andere dat als eiken eerder uitlopen, de voedselpiek van rupsen in het bos eerder valt en dat koolmezen te laat zijn om rupsen voor hun jongen te vinden. Het bijzondere aan het onderzoek van Visser is dat hij verschillende disciplines in de biologie met elkaar combineert. Van genetica in organismen via populaties tot ecosystemen. En van veldproeven tot labexperimenten en modellen.