Marcel Visser

Titels Prof. dr.
Voorletters M.E.
Hoofdfunctie Buitengewoon hoogleraar Ecologische genetica WUR / Hoofd afd. Dierecologie NIOO
Vakgebieden Ecologie
  Genetica
  Diergedrag, dierpsychologie
Leeropdracht Seizoenstiming van gedrag / Ecological genetics
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Voorzitter van Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Nederlands Instituut voor Ecologie
Centrum voor Terrestrische Ecologie
Postbus 50
6700 AB Wageningen
tel.  0317 473 439
m.visser@nioo.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Marcel Visser was een van de eerste wetenschappers die aantoonde hoe klimaatverandering de voedselketen van planten en dieren verstoort. Hij zag onder andere dat als eiken eerder uitlopen, de voedselpiek van rupsen in het bos eerder valt en dat koolmezen te laat zijn om rupsen voor hun jongen te vinden. Het bijzondere aan het onderzoek van Visser is dat hij verschillende disciplines in de biologie met elkaar combineert. Van genetica in organismen via populaties tot ecosystemen. En van veldproeven tot labexperimenten en modellen.