Birgit Meyer

Titels Prof. dr.
Voorletters B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Ontwikkelingsstudies
  Sociologie
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Communicatiewetenschap
  Culturele antropologie
Leeropdracht Religiewetenschappen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury KNAW Early Career Awards Domein GW
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Department of Religious Studies and Theology
Postbus 80.105
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 3838
b.meyer@uu.nl
Onderzoek/publicaties