Birgit Meyer

Titels Prof. dr.
Voorletters B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Sociologie
  Culturele antropologie
  Ontwikkelingsstudies
  Communicatiewetenschap
Leeropdracht Religiewetenschappen
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Lid van Commissie Akademiepenning
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Department of Religious Studies and Theology
Postbus 80.105
3508 TC Utrecht Utrecht
tel.  030 253 3838
b.meyer@uu.nl
Onderzoek/publicaties