José van Dijck

Titels Prof. dr.
Voorletters J.F.T.M.
Hoofdfunctie President KNAW/universiteitshoogleraar UU
Vakgebieden Kunst- en cultuurwetenschappen
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Mediawetenschappen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
President van KNAW
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Klankbordgroep academisch geschoolde leraren
Adviserend lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
tel.  020 551 0771
president@knaw.nl
Onderzoek/publicaties