Alfons van Blaaderen

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Directeur Debye institute voor nanomaterialen/hoogleraar UU
Vakgebieden Nanotechnologie
  Atoomfysica en molecuulfysica
Leeropdracht Experimentele Natuurkunde van de Gecondenseerde Materie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2013
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Ornstein Laboratorium, kamer 062
Princetonplein 1
3584 CC Utrecht
tel.  030 253 2204
a.vanblaaderen@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Alfons van Blaaderen is een pionier in het onderzoek naar zelforganisatie van deeltjes. Onder invloed van bijvoorbeeld elektrische velden of stroming in een vloeistof kunnen kleine deeltjes zichzelf ordenen en spontaan nieuwe structuren vormen. Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van slimme materialen met nieuwe eigenschappen, maar ook voor nieuwe inzichten in fundamentele processen zoals kristallisatie.