Albert van den Berg

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UT
Vakgebieden Micro-elektronica
  Bioinformatica, biomathematica
  Milieustudies
  Nanotechnologie
  Biochemie
  Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Leeropdracht Sensor systemen voor biomedische- en milieutoepassingen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Bestuurslid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Twente
Leerstoel BIOS, Gebouw Hogekamp, Kamer 6242
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 2691
a.vandenberg@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Het onderzoek van Albert van den Berg richt zich op micro- en nanovloeistofleer. Hiermee ontwikkelt hij labs-on-a-chips voor de medische wereld. Deze chips worden ook wel omschreven als laboratoria die op één microchip passen. Dankzij deze chips is het onder meer mogelijk om met een druppel bloed een complete analyse van het bloed te maken.

Daarnaast houdt Van den Berg zich bezig met de beweging van vloeistoffen in kanalen op micro- of nanometerschaal en doet hij onderzoek naar een nanopil die darmkanker in een vroeg stadium kan vaststellen.