Albert van den Berg

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UT
Vakgebieden Milieustudies
  Micro-elektronica
  Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Nanotechnologie
  Biochemie
  Bioinformatica, biomathematica
Leeropdracht Sensor systemen voor biomedische- en milieutoepassingen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Bestuurslid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Twente
Leerstoel BIOS, Gebouw Hogekamp, Kamer 6242
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 2691
a.vandenberg@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties