Albert van den Berg

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UT
Vakgebieden Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Biochemie
  Milieustudies
  Nanotechnologie
  Micro-elektronica
  Bioinformatica, biomathematica
Leeropdracht Sensor systemen voor biomedische- en milieutoepassingen
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Verbonden aan Universiteit Twente
Leerstoel BIOS, Gebouw Hogekamp, Kamer 6242
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 2691
a.vandenberg@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties