Joost Frenken

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.M.
Hoofdfunctie Directeur Advanced Research Center for Nano-Lithography / Hoogleraar UvA en UL
Vakgebieden Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
  Nanotechnologie
  Vastestoffysica
Leeropdracht Nanoscale surface physics (UvA) / Fysica van oppervlakken en grensvlakken (UL)
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Advanced Research Center for Nano-Lithography (ARCNL)
Postbus 93019
1090 BA Amsterdam
tel.  020 754 7100
j.frenken@arcnl.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties