Andries Meijerink

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Nanotechnologie
  Scheikunde
  Vastestoffysica
Leeropdracht Vaste stof chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
L.S. Ornsteinlaboratorium, Kamer OL164
Princetonplein 1
3584 CC Utrecht
tel.  030 253 2202
a.meijerink@uu.nl
Onderzoek/publicaties