Aad van der Vaart

Titels Prof. dr.
Voorletters A.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar TU Delft
Vakgebieden Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
  Wiskunde
Leeropdracht Statistiek
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Delft Institute of Applied Mathematics
Faculty Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Mekelweg 4
2628 CD Delft
a.w.vandervaart@tudelft.nl
Onderzoek/publicaties

Aad van der Vaart doet onderzoek op het gebied van statistiek en kansrekening, als wiskundige disciplines en toegepast op andere wetenschappen.