Willem de Vos

Titels Prof. dr.
Voorletters W.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR/hoogleraar Helsinky University
Vakgebieden Microbiologie
Leeropdracht Microbiologie/Molecular Microbiology
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Voorzitter van M.W. Beijerinck-Virologiefonds
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen University & Research
Laboratorium voor Microbiologie, Helix building 124 - Room 5043
Stippeneng 4
6708 WE Wageningen
willem.devos@wur.nl
Onderzoek/publicaties