Johan Mackenbach

Titels Prof. dr.
Voorletters J.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar ErasmusMC / Afdelingshoofd
Vakgebieden Gezondheidswetenschappen
  Psychologie
  Epidemiologie en medische statistiek
  Levenswetenschappen
Leeropdracht Maatschappelijke gezondheidszorg
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Voorzitter van Adviescommissie Planetary Health
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Erasmus MC
Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
tel.  010 703 0047
j.mackenbach@erasmusmc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties