Bert Brunekreef

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU IRAS
Vakgebieden Allergieën
  Milieustudies
  Microbiologie
  Epidemiologie en medische statistiek
  Toxicologie (milieu)
Leeropdracht Milieu-epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)
Postbus 80178
3508 TD Utrecht
tel.  030 253 9494
B.Brunekreef@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Bert Brunekreef doet onderzoek naar de relatie tussen het milieu en de publieke gezondheid. Hij adviseert nationaal en internationaal over gezondheid en milieu, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie. Van 2005 tot 2017 was hij directeur van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) aan de Universiteit Utrecht.