Bert Brunekreef

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU /Directeur IRAS
Vakgebieden Microbiologie
  Allergieën
  Toxicologie (milieu)
  Milieustudies
  Epidemiologie en medische statistiek
Leeropdracht Milieu epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)
Postbus 80178
3508 TD UTRECHT
tel.  030-2539494
B.Brunekreef@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Bert Brunekreef doet onderzoek naar de relatie tussen het milieu en de publieke gezondheid. Hij adviseert nationaal en internationaal over gezondheid en milieu, waaronder de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de EU. In 2005 werd hij directeur van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) aan de Universiteit Utrecht.