Lans Bovenberg

Titels Prof. dr.
Voorletters A.L.
Hoofdfunctie Hoogleraar TiU / Wetenschappelijk directeur Netspar
Vakgebieden Bestuurskunde
  Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Algemene economie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management, Department of Economics
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
tel.  013 466 2912
a.l.bovenberg@tilburguniversity.edu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Lans Bovenberg heeft sociaal-economische expertise op een breed terrein. Hij heeft expertise opgebouwd op het terrein van milieu-economie. Verder houdt hij zich bezig met overheidsfinancien, belastingen, pensioenen, vergrijzing, arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Sinds april 2015 is Lans Bovenberg vooral bezig met het ontwikkelen van een nieuwe leermethode voor economieonderwijs binnen het voortgezet onderwijs.