Willy Jansen

Titels Prof. dr.
Voorletters W.H.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU/Directeur Institute for Gender Studies
Vakgebieden Culturele antropologie
  Gender studies
Leeropdracht Vrouwenstudies
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit
Institute for Gender Studies
Thomas van Aquinostraat 8
6500 HE Nijmegen
tel.  024 361 2339
w.jansen@igs.ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties