Jelle Koopmans

Titels Dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent UvA
Vakgebieden Romaanse taal- en letterkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Leerstoelgroep Franse Letterkunde
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
tel.  020 525 3384
j.koopmans@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties