Jan Smits

Titels Prof. dr.
Voorletters J.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM
Vakgebieden Burgerlijk (proces) recht
  Rechtswetenschappen
  Rechtswetenschappen
Leeropdracht Europees privaatrecht en rechtsvergelijking
Domein Afdeling Letterkunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Beoordelingscommissie De la Court-Prijs
Voorzitter van Beoordelingscommissie Programma Thorbecke
Adviserend lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 3119
jan.smits@maastrichtuniversity.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties