Oproep nominaties KNAW-lidmaatschap 2019 (gesloten)

Het bestuur van de KNAW nodigt u van harte uit tot het nomineren van kandidaten voor het lidmaatschap van de Akademie voor de verkiezingen in 2019.

KNAW-leden hebben een zeer belangrijke taak in het doen van nominaties. U mag in drietallen een onbeperkt aantal nominaties indienen, daarbij rekening houdend met het nieuwe reglement.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren die relevant zijn voor de KNAW-leden, zijn:

  • Ten minste twee van de drie leden dienen aan een andere universiteit of andere instelling voor wetenschappelijk onderzoek te zijn verbonden of, in het geval van leden die op dat moment de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt voor het laatst verbonden te zijn geweest.
  • Ten minste twee van de drie leden dienen aan een andere universiteit of andere instelling voor wetenschappelijk onderzoek dan de voorgedragen persoon te zijn verbonden of, in het geval van leden die de op dat moment de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt, voor het laatst verbonden te zijn geweest.

U kunt voor de volgende categorieën nominaties indienen:

Gewoon lidmaatschap, verdeeld over de domeinen:

  • Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen (MMBG)
  • Natuur- en Technische Wetenschappen (NTW)
  • Geesteswetenschappen (GW)
  • Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen (GMRW)

Domeinoverschrijdende plaats

Er zijn twee plaatsen voor het gewoon lidmaatschap beschikbaar waarbij naast de wetenschappelijke prestaties wordt gekeken naar domeinoverschrijdende werkzaamheden en het beeldbepalende gezag van de kandidaat in de wetenschap.

Buitenlands lidmaatschap

Per domein is er een plaats beschikbaar voor een buitenlands lid. Het gaat hierbij om een excellente wetenschapper met zijn/haar werkkring hoofdzakelijk in het buitenland. Voor het buitenlands lidmaatschap gelden dezelfde kwaliteitscriteria als voor het gewoon lidmaatschap.

De KNAW streeft ernaar in 2019 in de reguliere verkiezingsronde 25% vrouwelijke leden te benoemen en doet een beroep op u bij de selectie van uw kandidaten daarmee rekening te houden.

Uw nominatie(s) ontvangen wij graag vóór 1 september 2018 – door middel van het digitale nominatieformulier – via knawgenootschap@knaw.nl.

Het nominatieformulier, de reglementen en meer informatie over de verkiezingsprocedure treft u aan op knaw.nl/nominaties