Birgit Meyer

Titels Prof. dr.
Voorletters B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Sociologie
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Culturele antropologie
  Communicatiewetenschap
  Ontwikkelingsstudies
Leeropdracht Religiewetenschappen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Department of Religious Studies and Theology
Postbus 80.105
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 3838
b.meyer@uu.nl
Onderzoek/publicaties