Fondsen & prijzen

‘De erkenning van het belang van mijn onderzoek is een grote aanmoediging voor mij.’

Interview

Lees verder

Uitgelicht

Vorige Volgende

De KNAW beschouwt het uitreiken van wetenschapsprijzen als een belangrijk middel om excellente en veelbelovende onderzoekers in de schijnwerpers te zetten. Ook bepaalde aandachtsgebieden in de wetenschap en/of de kunsten kunnen daarmee worden uitgelicht. Om een extra impuls te geven aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek door vooral jonge onderzoekers, heeft de KNAW ook een aantal specifieke stimuleringsprogramma’s.

Wetenschapsprijzen

De KNAW verleent in totaal dertien wetenschappelijke onderscheidingen. Veelal doet de KNAW dit op verzoek van derden, die daarvoor fondsen ter beschikking hebben gesteld. De meest prestigieuze zijn de tweejaarlijkse Heinekenprijzen voor internationaal gerenommeerde wetenschappers en de Heinekenprijs voor de Kunst. Voor jonge onderzoekers zijn er sinds 2010 de Heineken Young Scientists Awards. 

Een eigen KNAW-prijs met een nationale uitstraling is de KNAW Onderwijsprijs voor het beste vwo-profielwerkstuk. Aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de bloei van de wetenschap in ruime zin reikt de KNAW om het jaar de Akademiepenning uit. 

Prijsuitreikingen vinden meestal plaats in het Trippenhuis van de KNAW, in combinatie met een programma rond het vakgebied van de laureaat.

Fondsen – stimuleringsprogramma’s

KNAW-stimuleringsprogramma’s omvatten verschillende reis- en werkbeurzen, fellowships, prijzen en projectsubsidies. Deze programma’s worden merendeels gefinancierd uit private fondsen, gevormd uit schenkingen en nalatenschappen. Voorbeelden zijn het Fonds Staatsman Thorbecke en het Fonds Medische Wetenschappen. Daarnaast beheert de Akademie fondsen van een vijftal stichtingen die zij ook organisatorisch ondersteunt. Voorbeelden zijn de E.W. Bethstichting en de Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie.

Gedragscode prijzen, lidmaatschappen, subsidies

De KNAW heeft een gedragscode voor besturen, jury’s en commissies voor de beoordeling en besluitvorming over het verstrekken van prijzen, lidmaatschappen en subsidies door de KNAW. Doel daarvan is transparantie en het voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling.