Beoordelingscommissies en jury's

Adviescommissie Ammodo Science Awards (Natural Sciences)

Adviescommissie Ammodo Science Awards (Biomedical Sciences)

Adviescommissie Ammodo Science Awards (Social Sciences)

Adviescommissie Ammodo Science Awards (Humanities)

Adviescommissie voor het Gonda Fonds

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

Arend Heyting Stichting

Beoordelingscommissie Congressubsidiefonds-Visiting Professors Programme

Het Congressubsidiefonds bevordert de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen in Nederland.

Beoordelingscommissie De la Court-Prijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Court-Prijs toe aan een persoon voor onbetaald wetenschappelijk onderzoek, zoals een groot oeuvre, levenswerk of uitzonderlijke prestatie in de alfa- of gammawetenschappen.

Beoordelingscommissie KNAW Fonds Ecologie

Het KNAW Fonds Ecologie ondersteunt ecologisch veldwerk in binnen- en buitenland en ecologisch onderzoek in het buitenland, verricht door jonge onderzoekers, werkzaam in Nederland.

Beoordelingscommissie KNAW Fonds Gedragsonderzoek

Uit dit fonds worden beurzen toegekend aan jonge onderzoekers (Sara van Dam projectbeurs en Van der Gaag beurs).

Beoordelingscommissie Lindau Ontmoetingsdagen

Beoordelingscommissie Programma Thorbecke

Het Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen.

Christiaan Huygens Wetenschapsprijs Jury

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. 2015 staat in het teken van de economische wetenschappen.

Commissie voor de Akademiepenning

Eens in de twee jaar wordt de zilveren Akademiepenning uitgereikt aan een persoon die zich in Nederland zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de bloei van de wetenschappen in de ruimste zin van het woord. De Akademiepenning wordt sinds 1983 uitgereikt.

Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag.

Evert Willem Beth Stichting

De stichting stelt zich ten doel het werk van de Nederlandse logicus Evert Willem Beth voort te zetten en te verbreiden. Dat doet zij door onderzoek naar en onderwijs in de wijsbegeerte te bevorderen door symposia, lezingen en subsidies

Fonds Medische Wetenschappen

Gilles Holstfonds

De vierjaarlijkse medaille Gilles Holstmedaille wordt uitgereikt aan een wetenschapper van Nederlandse nationaliteit die bij voorkeur werkt op het grensgebied van natuur- en scheikunde.

Jury Bakhuis Roozeboom Medaille

Jury Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. 2015 staat in het teken van de economische wetenschappen.

Jury Descartes-Huygensprijs

Jury Gilles Holst Medaille

Jury Heineken Young Scientist Award

De Heineken Young Scientists Awards van de Heineken Stichtingen zijn bedoeld als extra stimulans voor het talent van de volgende generatie onderzoekers.

Jury KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award

De KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award is een tweejaarlijkse prijs voor excellente internationale onderzoekers in kankeronderzoek en de zorg voor kankerpatiënten.

Jury KNAW Early Career Awards Domein GMRW

Jury KNAW Early Career Awards Domein MMBG

Jury KNAW Early Career Awards Domein GW

Jury KNAW Early Career Awards Domein NTW

Jury Lorentz Medialle

Jury van de C.L. de Carvalho - Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap

De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap is voor een persoon die zich heeft onderscheiden in de cognitiewetenschap. De prijs onderstreept het belang van onderzoek naar de cognitieve functies van mens en dier, een relatief jonge tak van wetenschap.

Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde beloont pionierswerk in de geneeskunde.

Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen ondersteunt excellent onderzoek naar het milieu en de leefomgeving.

Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. Alfred Heineken heeft de prijs ingesteld als erkenning en aanmoediging voor Nederlands toptalent in de kunsten.

Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap ondersteunt excellent onderzoek naar de historische wetenschap.

Jury van de Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica

De Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica van de Dr. H.P. Heineken Stichting ondersteunt excellent onderzoek naar de biochemie en de biofysica.

Jury van de Dr. Hendrik Muller Prijs

De Dr. Hendrik Muller Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een in Nederland werkzame mid-career onderzoeker die een duurzame band met Nederland heeft en zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen.

Jury van de KNAW Onderwijsprijs

De Akademie van Wetenschappen wil met de KNAW Onderwijsprijs de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stimuleren en benadrukken. Inspirerend onderwijs legt de basis voor de ontwikkeling van wetenschap nu en in de toekomst.

M.W. Beijerinck-Virologiefonds

De Beijerinck Virologie Prijs en de Beijerinck Premie worden iedere twee jaar uitgereikt.

Selectiecommissie De Jonge Akademie

Stichting J. Gonda-Fonds

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

Van 't Hoff-Fonds

Het Van ’t Hoff Fonds bevordert onderzoek in de scheikunde.