Evert Willem Beth Stichting

De stichting stelt zich ten doel het werk van de Nederlandse logicus Evert Willem Beth voort te zetten en te verbreiden. Dat doet zij door onderzoek naar en onderwijs in de wijsbegeerte te bevorderen door symposia, lezingen en subsidies.

De Evert Willem Beth Stichting is in 1978 opgericht overeenkomstig het testament van mevrouw Cornelia Beth-Pastoor. Sinds 2001 financiert de Stichting onder de naam E.W. Beth 'Outstanding Dissertation Prize' de FoLLI Prize for outstanding Dissertations in Language, Logic and Computation (voor nadere gegevens zie: http://www.folli.info/)

Voorzitter

Secretaris

Bestuurslid

Lid