Fondsen

De KNAW werft en beheert private fondsen met als doel wetenschappelijk onderzoek en kennisuitwisseling te stimuleren, en richt zich daarbij met name op jonge onderzoekers.  Zo zijn er verschillende reis- en werkbeurzen, fellowships, prijzen en projectsubsidies. 

Wilt u ook bijdragen aan nieuwe kennis? Bijdragen van particuliere donateurs zijn onmisbaar en maken nieuwe initiatieven mogelijk. Lees meer over Geven aan wetenschap.

Arend Heyting Stichting

De Arend Heyting Stichting heeft tot doel het bevorderen van de kennis van de grondslagen van de wiskunde, in het bijzonder het intuïtionisme.

Dobberke Beurs

De Dobberke beurs van de Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie is bestemd voor onderzoek op het gebied van diergedrag; dit omvat gebieden als gedragsbiologie en psychologie.

Evert Willem Beth Stichting

De stichting stelt zich ten doel het werk van de Nederlandse logicus Evert Willem Beth voort te zetten en te verbreiden. Dat doet zij door onderzoek naar en onderwijs in de wijsbegeerte te bevorderen door symposia, lezingen en subsidies.

Fulbright Beurzenprogramma

Met het Fulbright Beurzenprogramma kunnen Nederlandse studenten, promovendi en wetenschappers studeren, onderzoek doen of lesgeven in de Verenigde Staten.

Gonda Fonds

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

KNAW Fonds Gedragsonderzoek

Het KNAW Fonds Gedragsonderzoek heeft tot doel het bevorderen van excellent wetenschappelijk gedragsonderzoek. Uit dit fonds worden beurzen toegekend aan jonge onderzoekers (Sara van Dam projectbeurs en Van der Gaag beurs).

KNAW Early Career Partnerships

Met de KNAW Early Career Partnerships wil de KNAW onderzoekers aan het begin van hun carrière stimuleren om interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan of uit te bouwen om tot nieuwe inzichten te komen in fundamenteel onderzoek op alle wetenschapsdomeinen.

KNAW Fonds Ecologie

Het KNAW Fonds Ecologie ondersteunt ecologisch veldwerk in binnen- en buitenland en ecologisch onderzoek in het buitenland, verricht door jonge onderzoekers.

KNAW Fonds Medische Wetenschappen

Het doel van het KNAW Fonds Medische Wetenschappen is het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische wetenschappen. Uit dit fonds worden beurzen voor jonge onderzoekers en een beurs voor medische studenten toegekend.

Programma Fonds Staatsman Thorbecke

Het Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen.

Van 't Hoff Fonds

Het Van ’t Hoff Fonds bevordert onderzoek in de scheikunde. Er kunnen geen subsidieaanvragen worden ingediend.

Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!

Het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ ondersteunt wetenschappers die zich structureel inspannen voor wetenschapscommunicatie. De minister van OCW heeft voor dit doel éénmalig 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit fonds is belegd bij de KNAW.