Congressubsidiefonds

Het Congressubsidiefonds bevordert de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen in Nederland.

Wat kunt u aanvragen?

De subsidie bestaat uit maximaal een derde van het totale bedrag van de congresbegroting tot een maximum van 8.500 euro. De begroting van het congres mag maximaal 170.000 euro bedragen. Uitzonderingen zijn mogelijk, zie daarvoor 'Opzet en bepalingen van het Congressubsidiefonds'.

Vakgebieden

Alle

Voor wie?

Alle wetenschappelijke instellingen

Hoe kunt u aanvragen?

Na 1 mei 2018 kunt u geen aanvragen meer indienen voor een bijdrage uit het Congressubsidiefonds. Het Congressubsidiefonds is beëindigd.