Activiteiten

Sinds 1980 organiseert de Evert Willem Beth Stichting lezingen en lezingenseries onder de naam: E.W. Beth Lectures.

E.W. Beth Lectures

Spreker waren achtereenvolgens

  • S. Shapiro
  • P. Lorenzen
  • P. Aczel
  • B. van Fraassen
  • M. Finocchiaro
  • P. Suppes
  • S. Feferman
  • E. Agazzi
  • H. Kamp
  • J. Bricmont

De lezingen van Lorenzen, Finocchiaro en Suppes verschenen in druk.

E.W. Beth Lecture

20 december 2017, Amsterdam
Open texture, and its ramications for logic and semantics, Stewart Shapiro
Programma

E.W. Beth Centenary Conference

15 - 16 September 2008, Amsterdam

In celebration of the centenary of his birth, the E.W. Beth Centenary Conference focussed on Beth's contributions to logic, philosophy of mathematics, philosophy of science, history of logic and scientific philosophy, in relation to contemporary ideas.

E.W. Beth-symposium over wetenschappelijke filosofie, ter nagedachtenis van Evert Willem Beth (1908-1964)

17 september 2008, Amsterdam

Symposium voor een breed Nederlandstalig publiek, onder het motto: 'Mijn wijsgerig streven is er op gericht, de voorwaarden te helpen scheppen voor een rationale beschouwing van de meest uiteenlopende gebieden van menselijke werkzaamheid.' (E.W. Beth)

E.W. Beth Symposium

In 1998 vond te Nancy onder de titel 'Beth and his European Friends' het eerste Evert Willem Beth Symposium plaats. Studenten en vroegere assistenten van o.a. Bernays, Bochenski, Scholz en niet te vergeten Beth zelf, belichtten verschillende aspecten van het denken van hun leermeesters. Hun bijdragen werden gebundeld en uitgegeven in een speciaal nummer van Philosophiae Scientiae (Editions Kimé) getiteld: 'Un Logicien consciencieux. La philosophie de Evert Willem Beth' (1998-1999, Vol. 3, Cahier 4)

E.W. Beth Dissertation Prize

Sinds 2001 financiert de Stichting onder de nieuwe naam E.W. Beth 'Outstanding Dissertation Prize' de FoLLI Prize for outstanding Dissertations in Language, Logic and Computation (voor nadere gegevens zie: http://www.folli.org/)

Subsidies

De Evert Willem Beth Stichting versterkt in voorkomende gevallen individuele subsidies voor contacten met geleerden van naam en voor onderzoeksvoorstellen van studenten en onderzoekers op het gebied van de logica in ruime zin, de wijsbegeerte der exacte wetenschappen, de geschiedenis van de logica, de geschiedenis van de wijsbegeerte der exacte wetenschappen en de wetenschappelijke wijsbegeerte in het algemeen.