Activiteiten

Sinds 1980 organiseert de Evert Willem Beth Stichting lezingen en lezingenseries onder de naam E.W. Beth Lectures en daarnaast ook de E.W. Beth symposia.

E.W. Beth Lectures

Sprekers van de E.W. Beth Lectures waren achtereenvolgens:

2019 Ian Rumfitt, Meaning and Speech Acts
2017 Stewart Shapiro
2015 Timothy Williamson
2013 John Horty
2011 Kevin Kelly
2009 Peter Hagoort
2008 Jean Bricmont
2007 Graham Priest
2006 Carlos-Ulises Moulines
2005 Hannes Leitgeb
2003 Elliott Sober
2001 Hans Kamp
1999 Lotfi Zadel
1994 Evandro Agazzi
1990 Sol Feferman
1989 Patrick Suppes
1987 Maurice Finocchiaro
1984 Bas van Fraassen
1981 Peter Aczel
1980 Paul Lorenzen

 De lezingen van Lorenzen, Finocchiaro en Suppes verschenen in druk.

E.W. Beth Dissertation Prize

De jaarlijkse E.W. Beth Dissertation Prize to outstanding Ph.D. dissertations in Logic, Language, and Information, uitgereikt door the Association for Logic, Language, and Information (FoLLI) wordt financieel mogelijk gemaakt door de stichting E.W. Beth. Deze prijs bestaat uit 3000 euro en een certificaat van toekenning, en de uitnodiging om het proefschrift te publiceren met een gerenommeerde internationale uitgever.

De E.W. Beth Dissertation Prize in 2019 is op de jaarvergadering van FoLLi te Riga uitgereikt aan dr. Bartosz Wcisło, voor zijn proefschrift, Understanding the strength of compositional truth, waarmee hij cum laude promoveerde aan de universiteit van Warschau, Polen. Zie voor meer informatie.

E.W. Beth Centenary Conference

15 - 16 September 2008, Amsterdam

In celebration of the centenary of his birth, the E.W. Beth Centenary Conference focused on Beth's contributions to logic, philosophy of mathematics, philosophy of science, history of logic and scientific philosophy, in relation to contemporary idea

E.W. Beth-symposium over wetenschappelijke filosofie, ter nagedachtenis van Evert Willem Beth

17 september 2008, Amsterdam

Symposium voor een breed Nederlandstalig publiek, onder het motto: 'Mijn wijsgerig streven is er op gericht, de voorwaarden te helpen scheppen voor een rationale beschouwing van de meest uiteenlopende gebieden van menselijke werkzaamheid.' (E.W. Beth). 

E.W. Beth-symposium

In 1998 vond te Nancy onder de titel 'Beth and his European Friends' het eerste Evert Willem Beth Symposium plaats. Studenten en vroegere assistenten van o.a. Bernays, Bochenski, Scholz en niet te vergeten Beth zelf, belichtten verschillende aspecten van het denken van hun leermeesters. Hun bijdragen werden gebundeld en uitgegeven in een speciaal nummer van Philosophiae Scientiae (Editions Kimé) getiteld: Un Logicien consciencieux. La philosophie de Evert Willem Beth (1998-1999, Vol. 3, Cahier 4)'.