Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden

Uit het Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden verstrekt de KNAW financiële bijdragen aan de organisatie van internationale wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland door KNAW-leden.

Wat kunt u aanvragen?

De bijdrage van de KNAW bedraagt per bijeenkomst maximaal 15.000 euro.

Voor wie?

Het fonds is alleen bedoeld voor aanvragen van KNAW-leden.

Hoe kunt u aanvragen?

Het Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden is per 2018 beëindigd. U kunt geen aanvragen meer indienen.