KNAW Fonds Ecologie

Het KNAW Fonds Ecologie ondersteunt ecologisch veldwerk in binnen- en buitenland en ecologisch onderzoek in het buitenland, verricht door jonge onderzoekers, werkzaam in Nederland.

In de eerste plaats komen fundamenteel-wetenschappelijke vragen in aanmerking, daarnaast onderzoek dat een fundamentele oplossing voor praktijkproblemen probeert te vinden.

De nalatenschappen van mevrouw G. Beijerinck-Popping en mevrouw dr. P.S.J. Schure vormen het vermogen van het KNAW Fonds Ecologie (voorheen: Schure Beijerinck Popping Fonds).

Wat kunt u aanvragen?

  • Een financiële bijdrage aan het verzamelen van ecologische gegevens in het veld in binnen- en buitenland.
  • Een financiële bijdrage aan het verrichten van ecologisch onderzoek aan buitenlandse instituten.

Vakgebieden

Ecologie

Voor wie?

  • Jonge onderzoekers kunnen zelf een aanvraag indienen vergezeld van een referentiebrief.
  • Senior onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor het deel van hun veldwerk of onderzoek dat wordt verricht door jonge onderzoekers.

Hoe kunt u aanvragen

U kunt op dit moment geen aanvragen indienen.