KNAW Fonds Ecologie

Het KNAW Fonds Ecologie ondersteunt ecologisch veldwerk in binnen- en buitenland en ecologisch onderzoek in het buitenland, verricht door jonge onderzoekers.

In de eerste plaats komen fundamenteel-wetenschappelijke vragen in aanmerking, daarnaast onderzoek dat een fundamentele oplossing voor praktijkproblemen probeert te vinden.

De nalatenschappen van mevrouw G. Beijerinck-Popping en mevrouw dr. P.S.J. Schure vormen het vermogen van het KNAW Fonds Ecologie (voorheen: Schure Beijerinck Popping Fonds).

Wat kunt u aanvragen?

  • Een financiële bijdrage aan het verzamelen van ecologische gegevens in het veld in binnen- en buitenland.
  • Een financiële bijdrage aan het verrichten van ecologisch onderzoek aan buitenlandse instituten.

Vakgebieden

Ecologie

Voor wie?

Voor aanvragen van KNAW Fonds Ecologie Beurzen komen in aanmerking onderzoekers die:

  • promovendus zijn bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland, of
  • niet langer dan vier jaar geleden zijn gepromoveerd. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling van toepassing
  • een aanstelling hebben bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland.

Hoe kunt u aanvragen?

Vanwege de wereldwijde onzekerheid als gevolg van de coronacrisis, wordt iedereen die een aanvraag doet waarvan reizen en/of onderzoek in het buitenland een onderdeel is gevraagd de richtlijnen van hun werkgever en overheid te controleren en duidelijk op de aanvraag te vermelden dat dit is goedgekeurd door hun werkgevers en, waar mogelijk, voorstel te doen van mitigerende maatregelen voor mogelijke annulering van internationale projectcomponenten.

U kunt met dit formulier een aanvraag indienen. De uiterste indieningsdatum is 15 december 2021.