KNAW Van der Gaag beurs

Jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van wetenschappelijk onderzoek naar biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag komen in aanmerking voor een KNAW Van der Gaag beurs. De beurs is bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling vanuit een Nederlandse instelling.

Het Van der Gaag Fonds is opgericht in 1988 door ir. J.M. Verhoog en in 1993 overgedragen aan de KNAW. Vanuit het fonds zijn tevens vier bijzondere leerstoelen in verschillende disciplines ingesteld voor onderzoek naar 'prosociaal gedrag'.

Wat kunt u aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend voor een onderzoeksproject of werkbezoek in het buitenland dat een vernieuwende bijdrage levert aan onderzoek naar biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag in Nederland. De periode voor een buitenlands wetenschappelijk onderzoek of werkbezoek bedraagt minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden aaneengesloten.

Reiskosten voor de heen- en terugreis, accommodatiekosten in het buitenland en een vergoeding voor kosten levensonderhoud komen onder voorwaarden voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Vakgebieden

Biologie; psychologie; sociologie

Voor wie?

Promovendi of onderzoekers die maximaal vier jaar geleden zijn gepromoveerd, kunnen een aanvraag indienen. Masterstudenten kunnen dus geen aanvraag indienen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt geen aanvragen meer indienen.