KNAW Fonds Medische Wetenschappen

Het KNAW Fonds Medische Wetenschappen heeft tot doel het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische wetenschappen.

Uit dit fonds worden beurzen toegekend voor jonge onderzoekers (KNAW Ter Meulen Beurzen en KNAW Van Leersum Beurzen) en voor medische studenten (KNAW Van Walree Beurzen).

KNAW Van Walree Beurs

Studenten geneeskunde aan een Nederlandse universiteit die een wetenschappelijke presentatie op een buitenlands congres gaan geven, kunnen een aanvraag indienen voor een KNAW Van Walree Beurs.