Foto-impressies van recente prijsuitreikingen

De KNAW verleent diverse wetenschappelijke onderscheidingen. Veelal doet de KNAW dit op verzoek van derden, die daarvoor fondsen ter beschikking hebben gesteld. 

Prijsuitreikingen vinden meestal plaats in het Trippenhuis van de KNAW in combinatie met een wetenschappelijk programma.