Elizabeth Spelke

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor Cognitieve Wetenschappen 2016 (een bedrag van 200.000 dollar) toegekend aan professor Elizabeth Spelke, hoogleraar psychologie aan Harvard University in Cambridge (Verenigde Staten).

De onverwachte capaciteiten van het jonge kinderbrein

Elizabeth Spelke krijgt de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor Cognitieve Wetenschappen voor haar pionierswerk op het gebied van de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen.

Haar experimenten en concepten veranderden ons begrip van de menselijke geest radicaal. Ze leerde ons welke onderdelen van de menselijke cognitie al bij de geboorte in aanleg bestaan, welke worden aangeleerd en wanneer dat gebeurt.

Spelke analyseerde wat, hoe en wanneer jonge kinderen leren door te bestuderen hoe ze naar de wereld kijken. Hoe onderscheiden ze sociale wezens van dode objecten? Wat begrijpen ze van aantallen en hoeveelheden? Hoe gaan ze om met plaats en tijd?

Ze ontdekte dat de cognitieve capaciteit van jonge kinderen groter is dan lang werd gedacht. Ze vond bijvoorbeeld aanwijzingen dat kinderen al heel jong beschikken over een universeel systeem om ruimtelijke informatie te verwerken, één die lijkt op het systeem waarmee proefdieren zoals ratten zich oriënteren.

Ze bestudeerde hoe jonge kinderen sociale partners selecteren met wie ze interacteren, samenwerken en delen. Daardoor leren we meer over fundamentele processen als sociale uitsluiting en intermenselijk conflict.

Belangrijk in Spelke’s werk is het concept ‘kernkennis’: modules die liggen besloten in het brein van ieder jong kind en het helpen te leren objecten te herkennen, te navigeren, te tellen en te communiceren. Spelke postuleerde dat de kernkennis van mensen lijkt op die van diersoorten, maar dat de mens zich veel verder kan ontwikkelen doordat taal onze kinderen in staat stelt losse kennismodules met elkaar te verbinden.

De theorie verklaart hoe de menselijke cognitie uniek kan zijn maar toch past in een breed evolutionair perspectief. Ze heeft niet alleen implicaties voor opvoeding, onderwijs en psychologie maar ook voor bijvoorbeeld filosofie, antropologie en kunstmatige intelligentie.

Persfoto's

    

Download foto's van hoge resolutie door op de thumbnails hierboven te klikken. Vermeld bij gebruik van een foto: Jussi Puikkonen/KNAW.

Neem voor foto's in tif-formaat contact op met .