Georgina Mace

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2016 (een bedrag van 200.000 dollar) toegekend aan professor Georgina Mace, hoogleraar biodiversiteit en ecosystemen, University College London (Verenigd Koninkrijk).

Soort of ecosysteem? Wetenschap als basis voor prioriteiten in natuurbehoud

Georgina Mace krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen voor het leggen van een wetenschappelijke basis onder wereldwijd gebruikte lijsten van bedreigde soorten en het stellen van prioriteiten voor natuurbehoud. Ze droeg veel bij aan het inzicht dat gezonde ecosystemen en biodiversiteit het ‘natuurlijk kapitaal’ vormen dat aan de mens belangrijke ‘diensten’ levert. Tegenwoordig een centraal concept in het debat over natuurbeheer.

Al sinds het begin van de jaren negentig leidt Mace onderzoek naar de ingewikkelde relaties tussen het al of niet uitsterven van soorten planten en dieren, en de toestand van de ecosystemen waarin die soorten leven.

  • Welk effect heeft het uitsterven van een soort op het ecosysteem?
  • Hoe bepaalt een verandering van het leefgebied de overlevingskans van individuele soorten?
  • Wat moet prioriteit hebben in het natuurbeheer?

Het zijn vragen die veel discussie oproepen, ook omdat economische factoren vaak een grote rol spelen.

Mace beantwoordt deze controverses niet met nieuwe meningen maar met de kracht van logica en objectieve wetenschappelijke methoden.

Een door Mace ontwikkeld systeem van wetenschappelijke criteria voor bedreigde ecosystemen en soorten werd in 2000 door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) geaccepteerd als onderbouwing voor de wereldwijde ‘Rode Lijst’ van bedreigde soorten. Het systeem is inmiddels toegepast op meer dan zeventigduizend soorten. Veel landen en regio’s gebruiken het om de ernst van ecologische veranderingen te meten en op basis daarvan beleidsprioriteiten te stellen.

Het werk van Mace is daarmee een toonbeeld geworden van wetenschap die effectief vertaald wordt naar objectief onderbouwd beleidsadvies. Het vestigde haar grote internationale reputatie als toonaangevend wetenschapper op het gebied van natuurbehoud.

Persfoto's

    

Download foto's van hoge resolutie door op de thumbnails hierboven te klikken. Vermeld bij gebruik van een foto: Jussi Puikkonen/KNAW.

Neem voor foto's in tif-formaat contact op met .