Jan de Vries (1943), Verenigde Staten

Jan de Vries kreeg de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 'voor zijn baanbrekend onderzoek naar de ontwikkeling van de Europese economie in de periode 1500-1800'.

Wortels van moderne markteconomie

Jan de Vries

Professor Jan de Vries heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de economie van het vroegmoderne Europa, met name van de (Noord-)Nederlandse Republiek. Op originele en heldere wijze heeft hij met behulp van economische theorieën en begrippen een grote hoeveelheid zeer uiteenlopende historische gegevens geordend en daardoor verrassende perspectieven en patronen zichtbaar gemaakt.
Hij heeft de wortels van de moderne markteconomie blootgelegd en laat zien hoe de vroegmoderne economie overging in de industriële samenleving. De rol die urbanisatie speelt in deze periode heeft hij als geen ander geanalyseerd.
Centraal in het onderzoek van De Vries staat de manier waarop de verschillende economische actoren (zoals huishoudens, landbouwers, kunstproducenten, stedelijke overheden, of groepen arbeiders) hebben gereageerd op het marktverkeer, en op hun beurt hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding daarvan. Het verband dat hij legt tussen macro-economische ontwikkelingen en geschiedenis op micro-niveau, maakt zijn werk vaak heel concreet. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer hij de rol van de trekschuit bij de modernisering van Holland analyseert, of laat zien hoe de groei van de kunstmarkt samenhing met economische variabelen. Zijn werk is niet alleen van groot belang voor de economische en demografische geschiedenis, maar heeft bovendien richting aan het kunsthistorisch onderzoek gegeven.

Belangrijke publicaties

The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-1700. New Haven, Yale University Press, 1974;
The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750. Cambridge University Press, 1976;
Barges and Capitalism: Passenger Transportation in the Dutch Economy, 1632-1839. Wageningen: AAG-Bijdragen, 1978; 2e uitg. Utrecht: Hes Publishers, 1981;
European Urbanization, 1500-1800. Cambridge Mass., Harvard University Press, 1984;
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815: De eerste ronde van moderne economische groei. Amsterdam, Balans, 1995;
David Freedberg en Jan de Vries (ed.), Art in History, History in Art: Studies in Seventeenth-century Dutch Culture. Chicago, Chicago University Press, 1991.

Jan de Vries

Jan de Vries is geboren in 1943 in Nederland, maar woont vanaf zijn jeugd in de Verenigde Staten en is Amerikaans staatsburger. Zijn PhD behaalde hij aan Yale University in 1970. Sinds 1977 is hij Professor of History, vanaf 1982 Professor of History and Economics aan de University of California, Berkeley, in de Verenigde Staten.
Zijn samen met Ad van der Woude geschreven standaardwerk over de sociaal-economische geschiedenis van de Nederland tussen 1500 en 1815 werd bekroond met de Gyorgy Ranki prijs voor het beste boek over economische geschiedenis van Europa. In 1989 werd De Vries gekozen tot buitenlands lid van de KNAW. Hij is ook lid van de British Academy, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en van diverse internationale wetenschappelijke beroepsorganisaties. Hij was van 1991 tot 1993 president van de Economic History Association en is editor van het Journal of Economic History.