Joel Mokyr (1946), Verenigde Staten

Joel Mokyr (1946), Verenigde Staten, ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 2006 voor zijn onderzoek naar het ontstaan van de moderne industriële economie.

Joel MokyrWaarom zijn sommige samenlevingen innovatief en andere niet? Dat is een centrale vraag in het rijke en invloedrijke werk van Joel Mokyr, die over de economische geschiedenis van Europa en de wereld gepubliceerd heeft. Vooral de rol van kennis en technologie zijn voor hem cruciaal. Vanaf zijn eerste onderzoek naar de industriële revolutie in de Lage Landen legde hij de basis voor wat nu bekend staat als de 'Nieuwe Economische Geschiedenis'. Een terrein dat put uit heel veel wetenschapsgebieden, van demografie tot cognitieve psychologie, en dat ook relevante inzichten biedt voor het heden. Bijvoorbeeld over het ontstaan van de kenniseconomie. Mokyr legt een duidelijk verband tussen de Europese industrialisatie van de late achttiende en de negentiende eeuw, en de intellectuele ontwikkelingen van de daaraan voorafgaande eeuwen. Zonder de toen gelegde kennisbasis was de moderne industriële economie niet tot stand gekomen. En wordt die basis te smal, zo maakt Mokyr duidelijk, dan komt de economische ontwikkeling in een samenleving op den duur tot stilstand.

Enkele belangrijke publicaties

Mokyr, J., Industrialization in the Low Countries, 1795-1850, New Haven-London: Yale University Press, 1976
Mokyr, J., The lever of riches: Technological creativity and economic progress, New York en London: Oxford University Press, 1990
Mokyr, J., The gifts of Athena: Historical origins of the knowledge economy, Princeton: Princeton University Press, 2002
Mokyr, J., Long-term economic growth and the history of technology, in: Ph. Aghion en S. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, 1113-1180, Elsevier, 2005

Over de prijswinnaar

Joel Mokyr (1946) werd geboren in Leiden, maar emigreerde op jonge leeftijd naar Israël en is inmiddels tot Amerikaan genaturaliseerd. Hij studeerde economie en geschiedenis aan de Hebrew University in Jeruzalem, en promoveerde in 1974 in de Verenigde Staten aan de universiteit van Yale op een proefschrift over de economische geschiedenis van de Lage Landen.
Hij is al sinds datzelfde jaar verbonden aan de Northwestern University in Illinois. Op dit moment als hoogleraar economie en geschiedenis en bekleedt hij sinds 1994 de Robert H. Strotz-leerstoel.
Mokyr is een absolute wereldautoriteit op zijn gebied. Dat blijkt onder meer uit het feit dat hij redacteur is of was van de belangrijkste tijdschriften op het terrein van de economische geschiedenis, en dat de in 2003 verschenen vijfdelige Oxford Encyclopedia of Economic History onder zijn hoofdredacteurschap tot stand gekomen is.
Behalve van de Amerikaanse Academy of Arts and Sciences is hij in 2001 ook gekozen tot buitenlands lid van de KNAW. Een aantal van zijn ook voor een breder publiek heel leesbare boeken is vertaald en ze zijn dikwijls onderscheiden. Mokyr wordt geroemd om zijn enthousiasme, zijn brede kijk en zijn vermogen andere onderzoekers te inspireren.

Laudatio

Laudatio door Willem Th.M. Frijhoff:

icon_downl_generiek.gifEngels - Nederlands

Artikel

icon_downl_generiek.gifDe onderbelichte Verlichting; Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap voor Joel Mokyr (pdf), interview door Hans van Maanen

Video

 Video-interview met Joel Mokyr