Peter R.L. Brown (1935), Verenigde Staten

Peter Brown ontving de Amsterdamse Prijs voor de Historische Wetenschap 1994 voor zijn studies over de overgang van de heidense Romeinse wereld naar de christelijke wereld, die zich geleidelijk in de late Oudheid voltrok. Brown vraagt daarbij aandacht voor een reeks van aspecten die eerder onderbelicht waren gebleven.

Peter BrownBrown genoot zijn universitaire opleiding in Oxford. Van 1975 tot 1978 was hij als Professor of History and Classics verbonden aan het Royal Holloway College, University of London. In 1978 verliet hij Engeland om Professor of History and Classics te worden te Berkeley (1978-1986). Sinds 1986 is Brown werkzaam als hoogleraar geschiedenis aan Princeton University in de Verenigde Staten.

Brown heeft een reeks publikaties op zijn naam staan, waarvan een groot deel in diverse Europese talen is vertaald. Browns magistrale biografie over de bisschop en kerkvader Augustinus, een werk dat in 1967 verscheen, werd drie jaar later gevolgd door de briljante schets van de laat-antieke maatschappij The World of Late Antiquity. From Marcus Aurelius to Mohammed. In zijn recente Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire (1992) laat Brown op schitterende wijze zien hoe de christelijke geestelijken het heidense ideaal van samenwerking tussen stedelijke elite en centrale keizerlijke regering overnemen en het christelijk inkleuren.

Met de toekenning aan P.R.L. Brown van de Amsterdamse Prijs voor de Historische Wetenschap 1994 wordt een historicus bekroond die de grenzen van historische perioden overschrijdt, die zowel voor de professionele historicus als voor de intellectuele elite in het algemeen zeer toegankelijk is, en die een cruciaal thema, namelijk dat van de christianisering van het vroege Europa, op wetenschappelijk indringende en fraaie wijze aan de orde heeft gesteld.

In 1991 benoemde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen professor P.R.L. Brown tot buitenlands lid van de Afdeling Letterkunde.